Privatlivspolitik

AlmenIndkøb behandler de oplysninger, du giver os, i overensstemmelse med de gældende regler for databeskyttelse.

Vi er den dataansvarlige – sådan kontakter du os

AlmenIndkøb er dataansvarlig for behandling af de oplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os her:

AlmenIndkøb

Gl. Køge Landevej 26

2500 Valby

CVR-nr. 35 42 92 98

Telefon: 70 22 00 15

Mail: kontakt@almenindkoeb.dk

AlmenIndkøb har gennem Lejerbo en databeskyttelsesrådgiver, der kan kontaktes på følgende måde:

Mail: lejerbo@lejerbo.dk (mærk emnefeltet ”Spørgsmål om persondata”)

Telefon 70 12 13 10 (spørg efter databeskyttelsesrådgiveren)

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Dine personoplysninger anvendes, så du kan oprette en profil og være aktiv bruger hos AlmenIndkøb.

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til det formål, der er defineret ovenfor. Vi bruger altså ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi har ligeledes en aktiv slettepolitik, og vi sørger for at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Det vil være i det tilfælde, når du ikke længere skal være bruger hos AlmenIndkøb.

Kategorier af personoplysninger

Når du opretter en profil hos AlmenIndkøb, vil vi behandle almindelige personoplysninger om dig. Dette vil være dit navn, brugernavn, hvilken virksomhed du arbejder i og dine kontaktoplysninger (mail og telefonnummer).

Hvor behandles dine personoplysninger?

Dine personoplysninger bliver opbevaret hos vores databehandler DIS/PLAY, som er vores leverandør af hjemmesiden.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine personoplysninger er kun tilgængelige for få, relevante medarbejdere hos AlmenIndkøb. Derudover har vores databehandlere også adgang til dem.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt i IT-systemer med autorisationsstyring. Vi beskytter fortroligheden af de oplysninger, vi behandler og sikrer oplysningerne mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion.

I hvilke tilfælde videregiver vi oplysninger om dig?

Dine personoplysninger videregives ikke.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelseslovgivningen nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

 

  • anmode om at få indsigt i, hvilke oplysninger om dig, vi behandler om dig (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15),
  • anmode om, at vi berigtiger de personoplysninger, vi behandler om dig (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 16),
  • anmode om, at vi sletter de personoplysninger, vi behandler om dig (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 17),
  • anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 18),
  • anmode om dataportabilitet i det omfang, dette måtte blive aktuelt (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 20), samt
  • gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21). 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Datatilsynets kontaktoplysninger er:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Tlf. 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Brug af cookies

Hvis du vil vide, hvordan vi behandler cookies, kan du læse mere i vores cookiepolitik.