Svane Køkkenet er ikke længere AlmenIndkøb-leverandør

Svane køkkenet har desværre valgt at opsige samarbejdet med AlmenIndkøb på indkøb af køkkener, bad og garderobeskabe.

 Såfremt I fortsætter med at handle køkkener mv. hos Svane Køkkenet, kan I altså ikke forvente at få de rabatter og vilkår, herunder leveringstider for flyttekøkkener, som indgik i kontraktgrundlaget med AlmenIndkøb.

 For at imødekomme jeres behov for indkøb af køkkener til favorable priser, er vi i fuld gang med et genudbud af en rammeaftale på køkkener. Vi forventer at være klar med en ny aftale omkring 1. april 2018.