Store besparelser på grønne områder

Regningen for vedligeholdelse af grønne områder og snerydning skrumper med ca. 20 procent for lejerne i Lejerbos Region Holstebro.

Regionen har gennemført et udbud gennem Almenindkøb på blandt andet græsslåning, hækklipning og snerydning i vintermånederne.