left image

Hvordan bliver jeg leverandør til AlmenIndkøb?


Som leverandør kan du blive en del af ordningen, når vi udbyder nye rammeaftaler. Hold øje med hjemmesiden og EU-tidende


Hvad er en rammeaftale?


En rammeaftale opstiller vilkårene for kontrakter og bestillinger, som boligselskaberne under AlmenIndkøb indgår. AlmenIndkøb afløfter udbuds- og licitationspligten for alle de indkøb, som boligorganisationerne ellers selv ville være forpligtet til at udbyde.
En rammeaftale er ikke en opgave i sig selv: Rammeaftalen skaber dermed kun ”rammen” for indkøb under rammeaftalen. Bestillinger og kontrakter under rammeaftalerne tildeles ved enten ”direkte tildeling” eller ”miniudbud”.


Hvilke boligselskaber er med i AlmenIndkøb?


Du kan se listen af boligselskaber under fanen OM ALMENINDKØB, vælg Tilknyttede boligorganisationer.


Hvad er et miniudbud?

Et miniudbud er en fornyet konkurence om en konkret opgave. På håndværkerfagene skal bestilleren gennemføre et miniudbud, når den anslåede værdi af opgaven (arbejdsløn, materialer og evt materiel) overstiger 50.000 kr. ekskl moms.

Miniudbuddet foretages blandt de op til fem levernadører som har en rammeaftale indenfor den pågældende delaftale.

iminiudbudsbetingelserne fremgår det hvad opgaven er og hvad tidsplanen er for udbuddet.

Som leverandør er du bundet af de oprindelige timepriser. Dit tilbud består af en opgørelse af timebehovet og væriden af materialer og evt. materiale. Tildeling sker på baggrund af den samlede laveste pris.

Skal de tilmeldte boligorganisationer købe ind via AlmenIndkøb?


Nej, der er ingen købetvang for boligorganisationerne.


Kan jeg som leverandør afvise en opgave?


Du er forpligtettil at byde på miniudbuddet. Undtagelsesvis kan du afvise opgaven med saglig begrundelse fx manglende kapacitet.

Hvad er en indberetning?


Hvert kvartal skal du indberette værdien af det arbejde, som du har udført for AlmenIndkøbs medlemmer. Du opgiver hvilket boligselskabet, der har fået udført arbejde, og prisen på det samlede arbejde (eksklusiv moms).
Du skal være logget ind med din leverandørprofil for at lave indberetningen. 


Hvad er en tilbudsliste?


Tilbudslisten er den som indsende ved et miniudbud. 

Hvad betyder salgsprovision?


Som leverandør skal du betale en salgsprovision af det arbejde, som du er blevet tildelt via AlmenIndkøb. Salgsprovisionen faktureres en gang i kvartalet med udgangspunkt i dine indberetninger.  

 

Internetindstillinger

www.almenindkoeb.dk er optimeret til Explorer 8+ samt Google Chrome, Safari og Firefox. Bemærk at hvis du kører med en ældre version af Explorer, kan der opstå problemer med visning af sider.