Faser
Fase 1
Prækvalifikation
Fase 2
Udbuddet
Fase 3
Drift
Bekrivelse

I prækvalifikationen udvælges de leverandører, der opfylder AlmenIndkøbs krav, og de inviteres til at byde på selve udbuddet i fase 2 (de budopfordrede).

Evalueringskriterierne er ofte af generel, økonomisk og teknisk karakter (fx minimumskrav til omsætning eller et krav om at leverandøren ikke har gæld til det offentlige).

De budopfordrede byder ind med deres individuelle tilbud.

Alt efter udbuddets formål evalueres leverandørerne på forskellige faktorer.

Som udgangspunkt benyttes kvalitative kriterier (fx leveringstid og service) og kvantitative kriterier (fx stk. pris, timepris og tillægspris).

Boligorganisationerne vil som hovedregel købe de relevante ydelser fra de i fase 2 valgte leverandører.

Køb kan enten ske via direkte tildeling eller miniudbud.

Hver måned skal alle leverandører indberette deres salg hos de tilmeldte bolig-organisationer. Dette gøres på almenindkoeb.dk.

Relevante dokumenter