Juridiske begreber

Direkte tildeling

Ved direkte tildeling tildeles den konkrete kontrakt på grundlag af allerede fastlagte vilkår i rammeaftalen.

Kravspecifikation

Med "kravspecifikation" forstås det dokument, der beskriver kravene til den konkrete anskaffelse. I entreprisesammenhæng anvendes også begrebet "arbejdsbeskrivelse".

Leveringsaftale

Leveringsaftalen er den entrepriseaftale/kontrakt, der ligger til grund for en konkret anskaffelse under rammeaftalen.

Miniudbud

Ved miniudbud tildeles den konkrete kontrakt på grundlag af en fornyet konkurrence i henhold til de rammer herfor, der er beskrevet i rammeaftalen og bilagene hertil.

Rammeaftale

Rammeaftalerne er overordnede aftaler, som de almene boligorganisationer kan anvende med henblik på indgåelse af underliggende entrepriseaftaler/kontrakter ved direkte tildeling eller miniudbud.

Tilslutningsaftale

Tilslutningsaftalen fastlægger en række rettigheder og pligter for den enkelte boligorganisation, der ønsker at benytte sig af rammeaftalerne.

Testbegreb

Prætest

Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbekendtgørelsen er det første trin i en EU-udbudsprocedure og dens formål er at skabe offentlighed om ordregivers påtænkte anskaffelse.
Ordregiver fastlægger endvidere en række vilkår i udbudsbekendtgørelsen - herunder frister og krav til egnetheden - som ordregiver skal følge i det efterfølgende forløb. Udbudsbekendtgørelsen offentliggøres bl.a. i Supplement til EU-tidende på hjemmesiden TED:

Udbudsbetingelser

Udbudsbetingelserne fastlægger vilkårene for udbudsproceduren, herunder hvilke kriterier, der vil danne grundlag for tildelingen af den udbudte ydelse.