left image

Idégrundlag

Godt indkøb involverer mange ting: Overholdelse af lovgivningen, lave totalomkostninger, minimering af risici, imødekommelse af behov og effektive processer.  AlmenIndkøb er oprettet for at sikre netop disse ting i indkøbet hos almene boligorganisationer.

 

AlmenIndkøb gennemfører udbud på relevante områder for den almene boligsektor. Det er kun de boligorganisationer, der er tilknyttet AlmenIndkøb, som kan anvende de rammeaftaler, AlmenIndkøb har udbudt.

 

Det er omkostningsfrit for boligorganisationerne at tilmelde sig og handle på AlmenIndkøb. Derudover er der ikke pligt til at handle på aftalerne. Det er de tilknyttede boligorganisationers sikkerhed for til enhver tid at have konkurrencedygtige priser og kvalitetsbevidste leverandører.

 

Som udgangspunkt er det muligt for alle leverandører at byde ind på de udbudte rammeaftaler – såvel store som små, lokale som landsdækkende. På de enkelte rammeaftaler kan der dog være fastsat visse minimumskrav, som en leverandør må leve op til for at kunne byde.

 

Leverandørerne skal som udgangspunkt betale tre procent af omsætningen på aftalerne. De tre procent dækker omkostningerne ved udvikling og drift af AlmenIndkøb. Et eventuelt overskud går forholdsmæssigt tilbage til de boligorganisationer, der benytter aftalerne, som en form for dividende. AlmenIndkøb tjener dermed ikke på aftalerne.